A+ R A-

RS BiH dobija novog Generalnog sekretara?

Rukometni savez Bosne i Hercegovine formiran je prije nešto više od mjesec dana, a u četvrtak bi trebala biti održana i sjednica Upravnog odbora RS BiH, prenosi sportsport.ba.

Opširnije...

Službeno: Registrovan Rukometni savez BiH

Portal Svijet Rukometa u posjedu je rješenja izdatog od strane Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, naime, Ministarstvo pravde BiH dalo je saglasnost za upis u registar udruženja, Rukometni savez Bosne i Hercegovine, tako da je Bosna i Hercegovina nakon godina iščekivanja i službeno dobila krovnu kuću bh rukometa.

Opširnije...

Abas Arslanagić: Moramo da srušimo sve i krenemo iz početka

Ni 12. pokušaj nije bio srećan rukometašima BiH da izbore odlazak na Evropsko prvenstvo, a legendarni golman Abas Arslanagić nije iznenađen takvim ishodom.

Opširnije...

Škola rukometa Jasmina Mrkonje organizuje 6. ljetni kamp "Handball Talent Campus"

Škola rukometa Jasmin Mrkonja, ove godine već tradicionalno šestu godinu organizuje „Letni kamp“ za dječake i djevojčice starosti do 18. godina (mlađi juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje i pioniri.

Opširnije...

Zahirović: Rukometni savez dužan oko tri miliona

Du­go­va­nja Ru­ko­me­tnog sa­ve­za BiH izno­se izme­đu 2,7 i tri mi­li­ona KM, ka­zao je za “Ne­za­vi­sne” no­vo­iza­bra­ni pred­sje­dnik RS BiH Amir Za­hi­ro­vić. Do­sa­daš­nji ko­me­sar ta­kmi­če­nja Pre­mi­jer li­ge BiH iza­bran je za pred­sje­dni­ka Upra­vnog odbo­ra, dok će pot­pred­sje­dni­ci bi­ti Zdrav­ko Mi­li­će­vić i Ne­ven­ko Her­ceg, ko­ji su odra­ni­je bi­li na ovim fun­kci­ja­ma.

Opširnije...

Formiran novi Rukometni savez BiH

Novi Rukometni savez Bosne i Hercegovine formiran je jučer na osnivačkoj Skupštini koja je održana u hotelu Hills, gdje je okupljena seniorska reprezentacija naše zemlje.

Opširnije...