A+ R A-

Osnovan Rukometni savez Federacije BiH

Danas je u prostorijama hotela Ere u Mostaru održana Osnivačka skupština na kojoj je osnovan Rukometni savez Federacije Bosne i Hercegovine.

Za predsjednika Skupštine izabran je Branko Vukojević, a za dopredsjednika Ismir Brkić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Hamid Džandžanović, a za dopredsjednika Dario Pušić.

Dnevni red sjednice sastojao se od 9 točaka:

1.     Otvaranje rada Skupštine Rukometnog saveza FBiH i izbor radnog predsjedništva
2.     Izbor radnih tijela

  • Povjerenstvo za vjerodajce
  • Zapisničar
  • Dva ovjeritelja zapisnika

3.     Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine RS FBiH
4.     Statut RS FBiH (Rasprava i Usvajanje)
5.     Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine RS FBiH
6.     Odluka o pridruživanju novih članova
7.     Izbor predsjednika i Dopredsjednika UO RS FBiH i članova Upravnog odbora RS FBiH
8.     Izbor Nadzornog odbora RS FBiH
9.     Zaključivanje Skupštine

Za Radno predsjedništvo izabrani su: Slobodan Zadro, Zdenko Alpeza, Dalibor Paligorić i Ismir Brkić.

Povjerenstvo za vjerodajnice: David Grbavac i Nazif Homoraš

Zapisničar – Pero Marić

Ovjeritelji zapisnika: Petar Skočibušić i Alija Hasić.

Za članove Upravnog odbora RS FBiH izabrani su:

-         Hamid Džandžanović (predsjednik)
-         Dario Pušić (dopredsjednik)
-         Zdenko Alpeza
-         Zoran Trlin
-         Darko Andrijević
-         Sinan Ligeta
-         Vejsil Beširević
-         Damir Pirić

Za članove Nadzornog odbora RS FBiH izabrani su:

-         David Grbavac (predsjednik)
-         Fuad Lokvančić (dopredsjednik)
-         Miroslav Nikačević
-         Nasko Krajišnik

Treba istaknuti kako su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene.

Izvor: Prvi.tv