A+ R A-

Abas Arslanagić: Moramo da srušimo sve i krenemo iz početka

Ni 12. pokušaj nije bio srećan rukometašima BiH da izbore odlazak na Evropsko prvenstvo, a legendarni golman Abas Arslanagić nije iznenađen takvim ishodom.

Opširnije...

Škola rukometa Jasmina Mrkonje organizuje 6. ljetni kamp "Handball Talent Campus"

Škola rukometa Jasmin Mrkonja, ove godine već tradicionalno šestu godinu organizuje „Letni kamp“ za dječake i djevojčice starosti do 18. godina (mlađi juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje i pioniri.

Opširnije...

Zahirović: Rukometni savez dužan oko tri miliona

Du­go­va­nja Ru­ko­me­tnog sa­ve­za BiH izno­se izme­đu 2,7 i tri mi­li­ona KM, ka­zao je za “Ne­za­vi­sne” no­vo­iza­bra­ni pred­sje­dnik RS BiH Amir Za­hi­ro­vić. Do­sa­daš­nji ko­me­sar ta­kmi­če­nja Pre­mi­jer li­ge BiH iza­bran je za pred­sje­dni­ka Upra­vnog odbo­ra, dok će pot­pred­sje­dni­ci bi­ti Zdrav­ko Mi­li­će­vić i Ne­ven­ko Her­ceg, ko­ji su odra­ni­je bi­li na ovim fun­kci­ja­ma.

Opširnije...

Formiran novi Rukometni savez BiH

Novi Rukometni savez Bosne i Hercegovine formiran je jučer na osnivačkoj Skupštini koja je održana u hotelu Hills, gdje je okupljena seniorska reprezentacija naše zemlje.

Opširnije...

BiH u rangu sa Kosovom, Estonijom i Kiprom

Na kako niskim granama se nalazi naš klupski rukomet možda najbolje ilustruje podatak da se naša nacionalna klupska takmičenja nalaze u rangu sa Kosovom, Estonijom i Kiprom. 

Opširnije...

Burno na osnivačkoj Skupštini RS BiH: Rađa napustio Skupštinu, Zahirović novi predsjednik RS BiH

Hotel Hills na Ilidži domaćin je historijskog dana za BiH rukomet. Naime danas se održava Osnivačka skupština Rukometnog Saveza Bosne i Hercegovine.

Opširnije...