A+ R A-

HŽRK Grude: Saopštenje za javnost

Zbog istinitog informiranja javnosti i želje za utvrđivanje razloga za odluku o neodigravanu završnice KUP-a BiH za rukometašice za sezonu 2016/2017 HŽRK Grude donosi 

Priopćenje za javnost u svezi neodržavanja završnice KUP-a BiH

Voditelj natjecanja za KUP BiH, gosp. Zdenko Alpeza je e-mailom dana 16.05.2017. obavijestio klubove da nije stigla niti jedna prijava za organizaciju završnice KUP-a niti je RS BiH pristupio organizaciji završnice kako je to predviđeno propozicijama natjecanja u takvim slučajevima,

U želji da ženski rukomet u BiH ne doživi još jedan težak udarac neodržavanjem završnice KUP-a,

HŽRK Grude je  17.05.2017. godine u prijepodnevnim satima, poslao prijavu za organizaciju završnice KUP-a BiH .

Prijava je poslana predsjedništvu RS BiH, Voditelju natjecanja i klubovima sudionicima završnice.

Isti dan, u Sarajevu je zasjedalo predsjedništvo RS BiH koje je razmatralo prijavu i donijelo odluku o prihvaćanju novog termina završnice KUP-a(27. i 28.05.2017.g. i Gruda kao mjesta održavanja završnice.

O toj odluci predsjednika HŽRK Grude, Zorana Trlina je telefonski izvijestio član predsjedništva RS BiH gosp. Enid Tahirović koji je u ime predsjedništva RS BiH i zahvalio HŽRK Grude što su na ovaj način spasili od neodržavanja ovo značajno natjecanje.

Dana,18.05.2017. na nekim internetskim portalima je objavljeno da je domaćin završnice KUP-a za rukometašice, ŽRK Krivaja i da se završnica održava 20. i 21. 05.2017. te da je to dogovoreno“ sa gosp Enidom Tahirovićem. Dana, 18.05.2017., gosp. Tahirović blokira odluku predsjedništva RS BiH koju je i sam podržao dan ranije. HŽRK posjeduje zapisnik sa sjednice predsjedništva RS BiH od 17.05.2017.g.

Upravni odbor HŽRK Grude je na današnjoj izvanrednoj sjednici donio sljedeće zaključke:

1.Predsjedništvo RS BiH koje je u ime IO RS BiH nadležno za donošenje odluke o određivanju mjesta i termina završnice  je 17.05.2017. godine donijelo odluku o organizaciji završnice KUP-a BiH za rukometašice u Grudama i to 27.i 28.05.2017. uvažavajući opravdane razloge za odgodu i štiteći značaj ovog događaja za BiH ženski rukomet i očekujemo njeno provođenje

2.Završnica KUP-a BiH za rukometašice je najznačajniji događaj tijekom godine u BiH(pošto nema reprezentacije pa ni reprezentativnih nastupa).

            Krajnje je neozbiljno i neodgovorno i protiv interesa ženskog rukometa donositi odluku i organizirati najznačajniji događaj u ženskom rukometu u BiH 48 sati prije održavanja. Takva praksa ne postoji nigdje u svijetu i to bi bila dalja totalna degradacija ovog športa u BiH.

3.U slučaju nove odluke predsjedništva RS BIH , HŽRK Grude prihvaća organizaciju ili sudjelovanje na završnici KUP-a BiH u bilo kojem mjestu ili bilo kojem terminu koji omogućava  bar nekoliko dana koliko je minimalno potrebno za organizaciju putovanja i boravka na završnici.

HŽRK Grude